VIDEÁ

Klíma. Budúcnosť je teraz

Prudká zmena klímy. Čo musí vedieť každý? Ako prežiť zajtrajší deň? Relácia, kde sa ostro nastoľujú životne dôležité otázky o zmene klímy na planéte, o varovaniach pred nastávajúcimi udalosťami. Kataklizmy. Príčiny a následky. Prečo je živelných pohrôm stále viac, a ich sila rastie? Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“ – udalosti, ktoré sa uskutočňujú na očiach.

Čítaj ďalej »

Volanie Mahdího

Relácia „Volanie Mahdího“ s Igorom Michajlovičom Danilovom je skutočne epochálna relácia, odhaľujúca podstatu duchovnej cesty človeka skrze krásu a čistotu duchovných zŕn, obsiahnutých v islame, ktoré ako veľký oceán zjednocujú vo svojom základe nesmiernu hĺbku tohto duchovného nevysychajúceho prameňa.

Pravda je pre všetkých jedna a duchovné zrná, rozosiate v rôznych náboženstvách sveta, majú jednotné spoločné korene a práve Pravda je základom každého náboženstva…

Čítaj ďalej »

Slúženie

O SLÚŽENÍ BOHU vo vyššom ponímaní a o zmysle života človeka. Ako sa z mŕtveho stať ŽIVÝM? Čo je to Spasenie a čo je to Slúženie? Čo je to Duchovný Svet, kde vládne Láska, harmónia a sloboda? Bod zrodu všetkých udalostí, ako sa to deje? Na akej hrane stojí súčasné ľudstvo? Neslýchané kataklizmy posledných dní. Čo je to Posledný Súd? Aké proroctvá posledných dní spomínajú sväté písma?

Čítaj ďalej »

Sloboda od diktatúry zvera vnútri teba

Jednoduché metódy práce so svojim vedomím, Prvé, úplne jednoduché kroky práce na sebe. Ako sa naučiť ovládať svoje vedomie a kontrolovať myšlienky? Ako sa zbaviť diktatúry vedomia a jeho dotieravých myšlienok? Ako sa naučiť ovládať svoju pozornosť? Ako nájsť samého seba? Ako v rodine komunikovať bez urážok a výčitiek? Ľudia si často mýlia Lásku s diktatúrou.

Čítaj ďalej »

Od ateistu k svätosti

Odpovede na hlavné otázky ateistov, veriacich, kňazov, ľudí usilujúcich sa získať cestu skutočnej nesmrteľnosti. Čierne a biele. Čo je to skutočná nesmrteľnosť a ako ju dosiahnuť počas života bez sprostredkovateľov? Zvláštnosti práce vedomia, jeho fígle a filtre na duchovnej ceste. Šablóny vedomia v inkubátore systému. Ako sa oslobodiť z okov systému a získať duchovnú Lásku a skutočné šťastie.

Čítaj ďalej »

O duchovnej blahodati

Rozhovor moderátorky Tatiany s Igorom Michajlovičom Danilovom. O Božej Láske, o tom, ako sa hromadí a získava. Skúsenosti pocitového vnímania. Čo je to duchovná blahodať? Ako ju dosiahnuť? Prečo ju ľudia strácajú, upadajú do skleslosti? Ako sa aktivuje vedomie pri rozhodnutí človeka ísť duchovnou cestou? Ako nájsť skutočný Život vo vnútri seba? Ako môžeme, prostredníctvom jednoduchých nástrojov, precítiť reálnosť duchovného sveta a urobiť voľbu?

Čítaj ďalej »

Vedomie – nástroj diabla

Prvé kroky na ceste k duchovnému svetu – je poznanie seba, študovanie svojho vedomia, ako ono funguje. Ako vedomie vytvára konflikt v ľudskej bytosti, zášť a nezhody medzi ľuďmi? Čo hovorí vedomie a čo cíti Osobnosť? Príklady zo života. Rodina a vzťahy s blízkymi. Bežná náboženská manipulácia a ateizmus. Ako pracuje diabol (systém) cez vedomie blízkych ľudí, ateistov, veriacich, vedcov, ľudí, ktorí idú po duchovnej ceste? Ako prestať byť bábkou v jeho sieti manipulácii a programov?

Prvé kroky k duchovnému svetu. Skúsenosti a prax. Čo je to láska k Bohu? Čo cíti Osobnosť? Čo je to sila Boha? Otázky a odpovede. Praktické skúsenosti účastníkov z rôznych krajín.

Čítaj ďalej »

Sekty – podraz od vedomia

Ako systém vytvára sekty v protiváhe k duchovným znalostiam? Ako vypočítava svoj vplyv na dlhé roky existencie, programujúc ľudí preň výhodnými postojmi, podvádzajúcich falošnými nádejami? Ako systém skrze vedomie zamieňa ich túžbu po duchovnom rozvoji na duchovnú degradáciu, na neustále utrpeníe cez súperenie pýchy a alfa-dôležitosti, na slúženie systému? Ako ľudia premieňajú duchovnú cestu na mágiu?

Čítaj ďalej »

Boh je jeden. ALLATRA zjednocuje! 25. februára 2018

Koordinačné centrum MSH „ALLATRA“ navštívilo 25. februára viac ako 1 000 ľudí rôznych vierovyznaní, národností a veku. Vyjadrenia ľudí o podstate jediného duchovného Zrna všetkých náboženstiev, ich pochopenia, odhalenia a inšpirácie, ich duchovná cesta, družba a zjednotenie do jednej veľkej ľudskej rodiny. Pre všetkých ľudí dobrej vôle je Boh v skutočnosti Jeden, nezávisle od vierovyznania. Jeden je aj jazyk komunikácie ľudí – je to jazyk duchovnej Lásky, hlbokých pocitov, kde niet miesta pre rozdelenia od vedomia. Čo zjednocuje ľudí nezávisle od veku, miesta bydliska, národnosti, vierovyznania, sociálneho postavenia? Interview s ľuďmi z rôznych krajín sveta a rôznych kontinentov.

Čítaj ďalej »

Vstup do astrálu. Reálny experiment

Vedomie sa dohaduje v hlavách ľudí, či existuje taký jav, ako je vstup do astrálu a čo to je paranormálny fenomén. Materialistom vedomie vnucuje pochybnosti, hovorí, že toto neexistuje, vyčerpáva ich primitívnymi argumentami fragmentárneho (neúplného) vnímania. Idealistom, okultistom, extrasenzorikom vnucuje halucinácie a núti ich veriť iluzórnym obrázkom vedomia, presviedča ich o všemohúcnosti nadprirodzených síl materiálneho jemného sveta, napomáha pestovaniu egoizmu a mánie velikášstva. A len jednotlivci, tí, ktorí skutočne vedia o tomto fenoméne nielen z počutia, chápu jeho podstatu a používajú ho v praxi bez zbytočného zhonu a záhaľky vedomia.

Čítaj ďalej »

Usmrtenie na diaľku. Vzkriesenie mŕtveho

18+

To je viac než extrasenzorický vplyv na človeka prostredníctvom fotografie alebo videá. Ide o mechanizmus pôsobenia na živý objekt vo vzdialenosti 300 km od operátora.

Šokujúci experiment vykonaný na živom tvorovi (domácej hydine), ktorý odpovedá na otázku metafyziky, či je možné odobrať život na diaľku a potom ho navrátiť späť. Experiment zo série cyklov relácií („Neviditeľný svet“, „Samovražda. Posmrtný osud“) o študovaní vplyvu neviditeľného sveta na človeka, o zvláštnostiach práce rôznej „hávede“, možnostiach a spôsoboch vplyvu kandukov na diaľku.

Čítaj ďalej »

Samovražda. Posmrtný osud

Šokujúca relácia, odhaľujúca pravdu o samovraždách, smrti a prechodných stavoch. Príbehy svedkov. Samovražda v aute. Prečo hynú nevinné deti, mládež, psychicky zdraví ľudia, vôbec nerozmýšľajúci o samovražde? Kvôli akým príčinám ľudia nepozorujú informačné zámeny a deštruktívne vklady vo svojom vedomí? Pre koho je výhodné popularizovať vo svete deštruktívne filmy, piesne, knihy, mládežnícke subkultúry, samovražedné animované filmy, kvesty a počítačové hry?

Čítaj ďalej »

Neviditeľný svet

Tento film obsahuje odpovede na mnohé otázky o neviditeľnom svete, s ktorým sa každý človek bežne stýka.

Čo nevidia ľudia? Koho napájajú svojou pozornosťou a negatívnymi emóciami? Zakázaná téma vo vede – jemnohmotné bytosti: skyfish-e, plazmoidy, tiene, inkubusy, subosobnosti. Pravda o lucídnych snoch, exorcizme (vyháňaní besov) a jeho dôsledkoch. O skutočnostiach posmrtného osudu. Rozprávanie očitých svedkov o paranormálnych a nadprirodzených javoch. Cenné praktické rady čo robiť v takých situáciách a ako sa ochrániť pred zasahovaním z oného sveta.

Čítaj ďalej »

Hľa, prichádza. It is coming

Neodvratnosť hroziacich vážnych klimatických zmien, globálnosť a mohutnosť ktorých dnes možno pozorovať po celej planéte, stavia každého pred hranicu osobnej voľby. Už v najbližšej dobe sa TO dotkne každého!

Neznáma história minulosti, poznanie ktorej dá pochopenie zajtrajšieho dňa (cyklus sa opakuje). Medzinárodné iniciatívy spoločenského hnutia „ALLATRA“. Projekt „JEDINÉ ZRNO“ – spoločné dielo, ktoré pokračuje v zjednocovaní mnohých ľudí na planéte, nezávisle na národnosti a vierovyznaní.

Čítaj ďalej »

Unikátny vplyv na krv. Experiment PYRAMÍDA

V tomto dokumentárnom filme je vykonaný nezvyčajný experiment pôsobenia na ľudskú krv, pomocou prístroja „PYRAMÍDA“. Čím sa líši chorý človek od zdravého? Aké je tajomstvo omladnutia a starnutia organizmu? Jedinečné informácie, ktoré dokonca predstihli aj modernú vedu, sú uvedené v starovekom traktáte „Omnipotence“ (Všemocnosť), vrátane poznatkov o ľudskom zdraví, skutočnej histórii ľudstva, viditeľnom a pre človeka neviditeľnom svete, o tieňoch, ktoré niekto riadi. O autorovi traktátu „Omnipotence“ (Všemocnosť), šejkovi Mir-Saïd-Berekem, ktorý bol duchovným učiteľom v XIV. – XV. storočí slávneho ázijského vládcu a dobyvateľa Timura (Tamerlána).

Čítaj ďalej »

Stretnutie účastníkov MEDZINÁRODNÉHO HNUTIA ALLATRA s Igorom Michajlovičom Danilovom

Stretnutie účastníkov medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA s Igorom Michajlovičom Danilovom. Úprimný rozhovor o tom, s čím sa človek stretáva na duchovnej ceste, ako prekonáva odpor systému, svojho nevraživého vedomia, mnohopočetnosť dotieravých myšlienok, obrazov a postojov. Odpovede na životne dôležité otázky ohľadom práce na sebe, odhalenie a pochopenie mechanizmov práce vedomia, charakteristiky Života Osobnosti.

Čítaj ďalej »

Človek narušuje zákony fyziky. Nadprirodzený experiment „PYRAMÍDA“

Senzačné výskumy vedomia mimo telo! Unikátne experimenty s využitím najnovšieho experimentálneho zariadenia s pyramidálnym korpusom, ktorý nemá vo svete obdobu. Vedecko-experimentálny prístroj „PYRAMÍDA“ odhaľuje kolosálne možnosti výskumu fenoménov vedomia a Osobnosti (ako pozorovateľa mimo telo) a tiež produkciu potenciálu, vyvolávajúceho nadprirodzené schopnosti človeka.

Čítaj ďalej »

Vedomie a osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne živému

Toto je živý rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom. Toto je živá kniha. Toto je počiatok globálnych udalostí, ktoré sa budú neodvratne rozvíjať ďalej. Je to dôsledok toho, čo sa stalo 21. decembra 2012. Toto je nasledujúci krok po knihe „AllatRa“.

Odhalenie systému. Znalosti stratené v stáročiach. Nástroje, vďaka ktorým dokážu mnohí ľudia získať skutočnú Slobodu od zotročenia systému, pôsobiaceho skryto cez vedomie. Jedinečné skúsenosti a prax dotyku s Duchovným Svetom. Živý rozhovor pre tých, ktorí sa chcú stať súčasťou Nekonečného Sveta.

Čítaj ďalej »

Život

Unikátny program s Igorom Michajlovičom Danilovom, ktorému možno rozumieť aj bez slov. Jednoducho ŽIVOT!
O svete, spoločnosti a človeku si môžete prečítať v encyklopédii prapôvodných Vedomostí – „AllatRa“:

Čítaj ďalej »

Šanca na hrane

Hodnota života na pokraji udalostí meniacich svet. Aká katastrofa hrozí ľudstvu? Čo sa udeje v najbližších  rokoch? Akým problémom s prežitím bude čeliť prevažná väčšina v súčasnosti žijúcich ľudí?

Ani jedna  zbraň našej doby (ani tá najperspektívnejšia) nedokáže zastaviť klimatickú katastrofu, ktorá ohrozuje  ľudstvo. Čo bude potom? Jedna erupcia na Slnku – a všetky elektonické úspory v okamihu zmiznú.

Čítaj ďalej »

Rytier ducha

O predurčení skutočného muža. Kto je Rytier Ducha? Čo sa tým rozumelo v dávnej minulosti? Aká je podstata muža? Aká je podstata ženy? Čo ľudia stratili? Aký je posvätný symbolický obraz ducha skutočného muža? Ježiš, prorok Mohamed, Svätý Juraj, Džirdžis, al-Khadr – symbol víťaza v duchovnom boji. Čo sa skrýva za symbolikou? O sakrálnej úlohe muža v spoločnosti. O posledných časoch a možnosti voľby zlatého tisícročia. Tajomstvá spoločnosti, ktoré sa stávajú skutočnosťou.

Čítaj ďalej »

Sex a duchovná cesta

Dobre či zle je venovať sa sexu? Sex, to je láska alebo telocvik? Čo je to sexuálna energia? Flirt, sex, moc – diktatúra obrazov? Čo je to počestnosť? Čo je to celibát? Ako systém človeku vnucuje klamlivé pocity? Prekáža sex na duchovnej ceste?

Záhadná ženská podstata. Žena ako zdroj sily, plodiaca život. Prečo ženu donútili zabudnúť, že je matkou? Prečo sa v minulosti hovorilo, že žena je o štyridsať krokov bližšie k raju, ako muž? Vnútorný oheň Lásky, ako sa produkujú sily Allatu?

Čítaj ďalej »

Ilúzia a cesta

Tento program je venovaný otázkam sebazdokonaľovania človeka na ceste k Bohu. Prečo človek stráca veľa času premýšľaním o tom, ako sa duchovne rozvíja, pritom v skutočnosti nepostupuje vpred na ceste sebazdokonaľovania? Ako vedomie klame osobnosť, aby pritiahlo jej pozornosť? Aké sú zámeny, ktoré človeku ponúka vedomie? Vysvetlenie na obraznom príklade divadla tieňov – hercov a diváka. Prečo je nutné obdobie jedného roka, aby sa človek zbavil svojich šablón (démonov), ktoré mu len prinášajú utrpenie?

Čítaj ďalej »

Nadchádzajúce kataklizmy. O vzájomných vzťahoch medzi ľuďmi. Obnovenie ľudskosti.

V danej relácii sa hovorí o dôležitosti zjednotenie ľudí pred budúcimi udalosťami, o vzťahoch medzi ľuďmi v spoločnosti a rodine, o príčinách vzniku konfliktov a ich riešení, o slobode voľby a vzájomnom rešpekte medzi ľuďmi, o poznaní seba samého a pozorovaní iluzórnej hry vedomia. Prečo nemôže vedomie pochopiť duchovný svet? Čo si predstaviť pod pojmom duchovný egoizmus? Čo je to pravá láska? V čom tkvie paradox života?

Čítaj ďalej »