Vedomie - nástroj diabla

Otázky účastníkov z rôznych krajín o duchovnej ceste a odpovede Igora Michajloviča Danilova.

Prvé kroky na ceste k duchovnému svetu – je poznanie seba, študovanie svojho vedomia, ako ono funguje. Ako vedomie vytvára konflikt v ľudskej bytosti, zášť a nezhody medzi ľuďmi? Čo hovorí vedomie a čo cíti Osobnosť? Príklady zo života. Rodina a vzťahy s blízkymi. Bežná náboženská manipulácia a ateizmus. Ako pracuje diabol (systém) cez vedomie blízkych ľudí, ateistov, veriacich, vedcov, ľudí, ktorí idú po duchovnej ceste? Ako prestať byť bábkou v jeho sieti manipulácii a programov?

Prvé kroky k duchovnému svetu. Skúsenosti a prax. Čo je to láska k Bohu? Čo cíti Osobnosť? Čo je to sila Boha? Otázky a odpovede. Praktické skúsenosti účastníkov z rôznych krajín.

Igor Michajlovič Danilov v tomto programe hovorí: „Sila Boha je v Jeho Láske, Jeho Láske k nám. Ak nezískavame túto lásku, nepestujeme ju, ona v nás vysychá. Ale ak ju znásobujeme v sebe a delíme so všetkými ostatnými, stáva sa jej oveľa viac. A naozaj, to čo dávaš Bohu, vráti sa ti stokrát … „