O NÁS

Anna Dubrovská: Často sa ľudia pýtajú, čo spája ľudí v ALLATRA? V skutočnosti je odpoveďou to, že práve ALLATRA spája ľudí v ALLATRA. Veď vieme, že ALLATRA je ALLATRA, to je tvorivá sila Boha. To je to, čo je v každom z nás. To je tvorivá sila Božskej lásky, ktorá nás všetkých spája, ktorá spája všetkých ľudí na svete. ALLATRA spája, Vedomie rozdeľuje. ALLATRA je tou životodarnou, tvorivou silou, ktorá nám bola každému daná pri narodení.

Každému – preto, aby sme splnili hlavné predurčenie, pre ktoré sme tu. To je sila, ktorá nás vedie k Bohu. Ak sa človek od tejto sily odvráti alebo sa rozhodne nasmerovať ju na materiálno, potom materiálno aj dostane. Ak sa človek odvráti od ALLATRA, odvráti sa od Boha, zvolí si diabla. Ale človek, ktorý nasleduje ALLATRA, ktorý je tejto sile verný, ktorý touto silou žije, ten smeruje k Bohu, a plní svoje hlavné poslanie v tomto svete – stať sa veľkou, ohromnou, skutočnou Duchovnou bytosťou, to je to, prečo sme tu. Všetci ľudia, bez ohľadu na národnosť, náboženstvo. Koniec koncov, človek môže byť v akomkoľvek náboženstve, ale sila Božskej lásky je v ňom. To je pravda.

ALLATRA je základom všetkých náboženstiev sveta. A Igor Michajlovič v programe „Vedomie a Osobnosť“ hovorí, že ALLATRA – to nie je náboženstvo, je to Znalosť. To je znalosť toho, kde sú dvere a ako sa k nim dostať. A ďalej si človek vyberá sám. A toto poznanie je prítomné v základoch každého náboženstva. A v skutočnosti všetci kňazi, keď hovoria o skutočnej podstate tých posvätných vecí, ktoré sú základom všetkých náboženstiev a kultúr, hovoria o ALLATRA. A všetky posvätné písma, ktoré sú v každom náboženstve sveta, ich fundament, ich učenie, ich základ – to je ALLATRA. Toto je pokračovanie ALLATRA. Pretože ALLATRA – to je Jediné zrno vesmíru, ktoré spája nás všetkých, všetkých ľudí tohto sveta, ktoré umožňuje všetkým dozvedieť sa o Skutočnom, spoznať ho. A naučiť sa to spoločne, my všetci môžeme a my všetci sme tu pre tento účel, aby sme splnili toto svoje hlavné predurčenie – v tejto Božskej Láske sa stať tými, kto sme v skutočnosti.

Stať sa tým, kým je ALLATRA, čím sa ALLATRA javí pre každého z nás. A každý človek môže nasledovať svoje náboženstvo, vykonávať obrady, nasledovať tradíciu, sledovať históriu, ale pri tom byť verný ALLATRA. A vtedy je verný Bohu. On je verný tej Pravde, ktorá je základom všetkého. Pretože práve preto je každý z nás tu. A tí ľudia, ktorých vidíme, tí  ktorých nevidíme, nepoznáme – všetci ľudia na svete sú spojení ALLATRA. Už sú spojení ALLATRA. A tým, že ju nasledujeme, pokračujeme touto cestou, utvrdzujeme sa v nej a podporujeme ju, každý z nás znásobuje túto Božskú Lásku a túto jednotu, ktorá je základom každého z nás. ALLATRA – to je aj Jediné Zrno. To je to, čím si naozaj. To je tvoj vnútorný svet. ALLATRA – je pravda, ktorá žije vo vnútri každého z nás, ktorá nás spája a vedie k Bohu. Ďakujem.

Z knihy AllatRa

Rigden: Pravá duchovná stránka človeka vo vzťahu k spoločnosti sa prejaví v úprimnom zámere a nezištnom konaní pre blaho spoločnosti. Ak sa ľudia spoja kvôli takému zámeru, budú môcť dosiahnuť niečo veľké a vytvoriť podmienky pre utvorenie podstatne inej, novej civilizácie – ľudstva, ktoré sa bude riadiť podstatou Slova „AllatRa“.

Tajomstvo daného Slova kedysi strážili vo svojich kruhoch duchovne osvietení ľudia, čeliaci moci Živočíšneho rozumu v každom jeho prejave. Boli to skutoční bojovníci Svetla, ochrancovia prapôvodných Znalostí. Za ich hrdinský čin im bola odhalená Pravda: „Nie je nič nad Duchovnú silu! Ak ovládaš Prapôvodné Znalosti, ovládaš aj silu. Ovládaš silu, pôsobíš slovom, čo je sláva, meno a volanie. Sláva hlása Pravdu v žiare nesmrteľnosti tým, ktorí sa zo Cťou približujú k Jedinému. Meno prejavuje znak Prapôvodného, čo je základom a kľúčom pre pochopenie udalostí. Večné volanie je Prvotný Zvuk, Zvuk Tvorenia. Naplňuje znak silou Allatu a robí ho mocným v sile tvorenia. Lebo Allat je prejavom Vôľa Boha, všadeprítomnou silou, Pramatkou všetkého stvoreného podľa Vôle Jeho. Dôstojný kráča za večným volaním svojej Duše a hlása volanie Jej víťazstva: „AllatRa!“

Každý, kto počuje je Prizvaný a spoločne sme sila, ktorá je schopná zmeniť celý svet. „Tvorivá sila, vychádzajúci od Boha, to je…

AllatRa

V tejto knihe nie je urobená bodka, pretože posledné slovo zostáva na ľuďoch …

Nie sme financovaní žiadnou politickou organizáciou alebo vládnou štruktúrou. Stojíme mimo politiky a náboženstva. Všetok sponzoring a charitatívna podpora je zabezpečovaná samotnými ľuďmi, ľuďmi Dobrej vôle, pre ktorých Svedomie a Duša nie sú len slová, ale ich životné krédo. Všetky finančné prostriedky sú použité na konkrétne projekty a pomoc ľuďom a nie na štruktúru a PR hnutia, ako sa to zvyčajne vykonáva v organizáciách konzumnej spoločnosti. Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA je postavené výhradne na báze dobrovoľnosti a jeho doménou sú ĽUDIA nezištní, poctiví a NEĽAHOSTAJNÍ.

Medzinárodné spoločenské hnutie ALLATRA – to je skutočné celonárodné hnutie, v ktorom sa každá činnosť realizuje na dobrovoľnom základe. Hlavné činnosti sa vykonávajú na základe dobrovoľnej iniciatívy samotných ľudí, ich úsilia zmeniť seba a svet k lepšiemu. To je reálna sila, ktorá zjednocuje ľudí po celom svete.

„ALLATRA“ je globálne medzinárodné hnutie, ku ktorému sa už pripojili stovky tisíc účastníkov z viac ako 200 krajín. Prioritou hnutia je vytvorenie ľudských podmienok pre život na planéte, ktoré prispejú k formovaniu duchovne bohatej, kultúrnej, morálnej a tvorivej svetovej spoločnosti.

Nič nesľubujeme. My konáme!

Nezaoberáme sa len následkami problémov, ale smerujeme našu činnosť na odstránenie ich príčin.

Nežijeme v ilúzii, že niekto príde a všetko za nás urobí. Za nami stoja skutočné činy, počas ktorých meníme seba a spoločnosť. Tu a teraz!

Nevyberáme astronomické čiastky na liečenie jedného dieťaťa, ale pomáhame nemocniciam s obstaraním konkrétneho zariadenia a zaškolením lekára, ktorý môže vyliečiť veľké množstvo detí, ktoré potrebujú podobnú liečbu.

Nesnažíme sa jednorazovo nakŕmiť hladných, ale snažíme sa vytvoriť podmienky, aby v modernej spoločnosti problém hladu vôbec neexistoval.

Nepodporujeme myšlienku umelého, núteného vyľudňovania / zníženia počtu obyvateľstva v oblastiach, ktoré nemajú dostatok pitnej vody, aktívne však podporujeme vývoj modernej vedy a aplikácie existujúcich vedeckých objavov, ktoré môžu poskytnúť ľuďom pitnú vodu raz a navždy.

Neničíme ani nedrobíme spoločnosť negatívnymi informáciami, ale zjednocujeme všetkých ľudí dobrými a pozitívnymi skutkami!

Nevyvolávame žiadne vojny. Naším cieľom je vytvoriť podmienky pre mierové spolužitie všetkých národov na planéte!

Usilujeme sa o to, aby sa naša spoločnosť stala tvorivou a nie konzumnou!

Sme si vedomí toho, že globálne pozitívne zmeny a kardinálna transformácia svetovej spoločnosti k lepšiemu začínajú práve vďaka každému jedincovi, ktorému nie je ľahostajný osud planéty!

Ak vám nie je cudzia Česť, osobná Zodpovednosť a vlastná Dôstojnosť, ak nie ste ľahostajní k nespravodlivosti a lži systému konzumnej spoločnosti, ak máte vnútornú potrebu úprimne pomáhať ľuďom, nie teoreticky, ale skutočnými činmi, zapojte sa do slobodného, ​​nezávisle fungujúceho sociálne aktívneho svetového spoločenského hnutia ALLATRA! Našim Generálnym riaditeľom je Svedomie!

Každý z nás iniciuje a realizuje nápady, a tým prispieva ku prospechu spoločnej veci. Niekto venuje finančné dary, iný zase sponzoruje charitatívnu činnosť alebo poskytuje dobrovoľnícku pomoc. Niekto intelektuálnu, niekto fyzickú, ale hlavne každý z nás vkladá maximálne úsilie, svoje možnosti a snahu byť užitočným pre spoločnú vec a využíva svoje najlepšie kvality k vytvoreniu prosperujúcej tvorivej svetovej spoločnosti. Preto všetci spoločne tvoríme skutočnú celosvetovú tvorivú silu!

Naši priatelia

Vertebrolog
AllatRa TV Česko-Slovensko
AllatRa rádio
Globálna partnerská dohoda AllatRa