RELÁCIE S IGOROM MICHAJLOVIČOM DANILOVOM

Klíma. Budúcnosť je teraz

Prudká zmena klímy. Čo musí vedieť každý? Ako prežiť zajtrajší deň? Relácia, kde sa ostro nastoľujú životne dôležité otázky o zmene klímy na planéte, o varovaniach pred nastávajúcimi udalosťami. Kataklizmy. Príčiny a následky. Prečo je živelných pohrôm stále viac, a ich sila rastie? Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“ – udalosti, ktoré sa uskutočňujú na očiach.

Čítaj ďalej »

Volanie Mahdího

Relácia „Volanie Mahdího“ s Igorom Michajlovičom Danilovom je skutočne epochálna relácia, odhaľujúca podstatu duchovnej cesty človeka skrze krásu a čistotu duchovných zŕn, obsiahnutých v islame, ktoré ako veľký oceán zjednocujú vo svojom základe nesmiernu hĺbku tohto duchovného nevysychajúceho prameňa.

Pravda je pre všetkých jedna a duchovné zrná, rozosiate v rôznych náboženstvách sveta, majú jednotné spoločné korene a práve Pravda je základom každého náboženstva…

Čítaj ďalej »

Slúženie

O SLÚŽENÍ BOHU vo vyššom ponímaní a o zmysle života človeka. Ako sa z mŕtveho stať ŽIVÝM? Čo je to Spasenie a čo je to Slúženie? Čo je to Duchovný Svet, kde vládne Láska, harmónia a sloboda? Bod zrodu všetkých udalostí, ako sa to deje? Na akej hrane stojí súčasné ľudstvo? Neslýchané kataklizmy posledných dní. Čo je to Posledný Súd? Aké proroctvá posledných dní spomínajú sväté písma?

Čítaj ďalej »

Sloboda od diktatúry zvera vnútri teba

Jednoduché metódy práce so svojim vedomím, Prvé, úplne jednoduché kroky práce na sebe. Ako sa naučiť ovládať svoje vedomie a kontrolovať myšlienky? Ako sa zbaviť diktatúry vedomia a jeho dotieravých myšlienok? Ako sa naučiť ovládať svoju pozornosť? Ako nájsť samého seba? Ako v rodine komunikovať bez urážok a výčitiek? Ľudia si často mýlia Lásku s diktatúrou.

Čítaj ďalej »

Od ateistu k svätosti

Odpovede na hlavné otázky ateistov, veriacich, kňazov, ľudí usilujúcich sa získať cestu skutočnej nesmrteľnosti. Čierne a biele. Čo je to skutočná nesmrteľnosť a ako ju dosiahnuť počas života bez sprostredkovateľov? Zvláštnosti práce vedomia, jeho fígle a filtre na duchovnej ceste. Šablóny vedomia v inkubátore systému. Ako sa oslobodiť z okov systému a získať duchovnú Lásku a skutočné šťastie.

Čítaj ďalej »

O duchovnej blahodati

Rozhovor moderátorky Tatiany s Igorom Michajlovičom Danilovom. O Božej Láske, o tom, ako sa hromadí a získava. Skúsenosti pocitového vnímania. Čo je to duchovná blahodať? Ako ju dosiahnuť? Prečo ju ľudia strácajú, upadajú do skleslosti? Ako sa aktivuje vedomie pri rozhodnutí človeka ísť duchovnou cestou? Ako nájsť skutočný Život vo vnútri seba? Ako môžeme, prostredníctvom jednoduchých nástrojov, precítiť reálnosť duchovného sveta a urobiť voľbu?

Čítaj ďalej »

Vedomie – nástroj diabla

Prvé kroky na ceste k duchovnému svetu – je poznanie seba, študovanie svojho vedomia, ako ono funguje. Ako vedomie vytvára konflikt v ľudskej bytosti, zášť a nezhody medzi ľuďmi? Čo hovorí vedomie a čo cíti Osobnosť? Príklady zo života. Rodina a vzťahy s blízkymi. Bežná náboženská manipulácia a ateizmus. Ako pracuje diabol (systém) cez vedomie blízkych ľudí, ateistov, veriacich, vedcov, ľudí, ktorí idú po duchovnej ceste? Ako prestať byť bábkou v jeho sieti manipulácii a programov?

Prvé kroky k duchovnému svetu. Skúsenosti a prax. Čo je to láska k Bohu? Čo cíti Osobnosť? Čo je to sila Boha? Otázky a odpovede. Praktické skúsenosti účastníkov z rôznych krajín.

Čítaj ďalej »

Sekty – podraz od vedomia

Ako systém vytvára sekty v protiváhe k duchovným znalostiam? Ako vypočítava svoj vplyv na dlhé roky existencie, programujúc ľudí preň výhodnými postojmi, podvádzajúcich falošnými nádejami? Ako systém skrze vedomie zamieňa ich túžbu po duchovnom rozvoji na duchovnú degradáciu, na neustále utrpeníe cez súperenie pýchy a alfa-dôležitosti, na slúženie systému? Ako ľudia premieňajú duchovnú cestu na mágiu?

Čítaj ďalej »

Vstup do astrálu. Reálny experiment

Vedomie sa dohaduje v hlavách ľudí, či existuje taký jav, ako je vstup do astrálu a čo to je paranormálny fenomén. Materialistom vedomie vnucuje pochybnosti, hovorí, že toto neexistuje, vyčerpáva ich primitívnymi argumentami fragmentárneho (neúplného) vnímania. Idealistom, okultistom, extrasenzorikom vnucuje halucinácie a núti ich veriť iluzórnym obrázkom vedomia, presviedča ich o všemohúcnosti nadprirodzených síl materiálneho jemného sveta, napomáha pestovaniu egoizmu a mánie velikášstva. A len jednotlivci, tí, ktorí skutočne vedia o tomto fenoméne nielen z počutia, chápu jeho podstatu a používajú ho v praxi bez zbytočného zhonu a záhaľky vedomia.

Čítaj ďalej »

Usmrtenie na diaľku. Vzkriesenie mŕtveho

18+

To je viac než extrasenzorický vplyv na človeka prostredníctvom fotografie alebo videá. Ide o mechanizmus pôsobenia na živý objekt vo vzdialenosti 300 km od operátora.

Šokujúci experiment vykonaný na živom tvorovi (domácej hydine), ktorý odpovedá na otázku metafyziky, či je možné odobrať život na diaľku a potom ho navrátiť späť. Experiment zo série cyklov relácií („Neviditeľný svet“, „Samovražda. Posmrtný osud“) o študovaní vplyvu neviditeľného sveta na človeka, o zvláštnostiach práce rôznej „hávede“, možnostiach a spôsoboch vplyvu kandukov na diaľku.

Čítaj ďalej »

Samovražda. Posmrtný osud

Šokujúca relácia, odhaľujúca pravdu o samovraždách, smrti a prechodných stavoch. Príbehy svedkov. Samovražda v aute. Prečo hynú nevinné deti, mládež, psychicky zdraví ľudia, vôbec nerozmýšľajúci o samovražde? Kvôli akým príčinám ľudia nepozorujú informačné zámeny a deštruktívne vklady vo svojom vedomí? Pre koho je výhodné popularizovať vo svete deštruktívne filmy, piesne, knihy, mládežnícke subkultúry, samovražedné animované filmy, kvesty a počítačové hry?

Čítaj ďalej »

Neviditeľný svet

Tento film obsahuje odpovede na mnohé otázky o neviditeľnom svete, s ktorým sa každý človek bežne stýka.

Čo nevidia ľudia? Koho napájajú svojou pozornosťou a negatívnymi emóciami? Zakázaná téma vo vede – jemnohmotné bytosti: skyfish-e, plazmoidy, tiene, inkubusy, subosobnosti. Pravda o lucídnych snoch, exorcizme (vyháňaní besov) a jeho dôsledkoch. O skutočnostiach posmrtného osudu. Rozprávanie očitých svedkov o paranormálnych a nadprirodzených javoch. Cenné praktické rady čo robiť v takých situáciách a ako sa ochrániť pred zasahovaním z oného sveta.

Čítaj ďalej »