Klíma. Budúcnosť je teraz

Prudká zmena klímy. Čo musí vedieť každý? Ako prežiť zajtrajší deň? Relácia, kde sa ostro nastoľujú životne dôležité otázky o zmene klímy na planéte, o varovaniach pred nastávajúcimi udalosťami. Kataklizmy. Príčiny a následky. Prečo je živelných pohrôm stále viac, a ich sila rastie? Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“ – udalosti, ktoré sa uskutočňujú na očiach.

Volanie Mahdího

Relácia „Volanie Mahdího“ s Igorom Michajlovičom Danilovom je skutočne epochálna relácia, odhaľujúca podstatu duchovnej cesty človeka skrze krásu a čistotu duchovných zŕn, obsiahnutých v islame, ktoré ako veľký oceán zjednocujú vo svojom základe nesmiernu hĺbku tohto duchovného nevysychajúceho prameňa.

Pravda je pre všetkých jedna a duchovné zrná, rozosiate v rôznych náboženstvách sveta, majú jednotné spoločné korene a práve Pravda je základom každého náboženstva…

Slúženie

O SLÚŽENÍ BOHU vo vyššom ponímaní a o zmysle života človeka. Ako sa z mŕtveho stať ŽIVÝM? Čo je to Spasenie a čo je to Slúženie? Čo je to Duchovný Svet, kde vládne Láska, harmónia a sloboda? Bod zrodu všetkých udalostí, ako sa to deje? Na akej hrane stojí súčasné ľudstvo? Neslýchané kataklizmy posledných dní. Čo je to Posledný Súd? Aké proroctvá posledných dní spomínajú sväté písma?

Sloboda od diktatúry zvera vnútri teba

Jednoduché metódy práce so svojim vedomím, Prvé, úplne jednoduché kroky práce na sebe. Ako sa naučiť ovládať svoje vedomie a kontrolovať myšlienky? Ako sa zbaviť diktatúry vedomia a jeho dotieravých myšlienok? Ako sa naučiť ovládať svoju pozornosť? Ako nájsť samého seba? Ako v rodine komunikovať bez urážok a výčitiek? Ľudia si často mýlia Lásku s diktatúrou.

Od ateistu k svätosti

Odpovede na hlavné otázky ateistov, veriacich, kňazov, ľudí usilujúcich sa získať cestu skutočnej nesmrteľnosti. Čierne a biele. Čo je to skutočná nesmrteľnosť a ako ju dosiahnuť počas života bez sprostredkovateľov? Zvláštnosti práce vedomia, jeho fígle a filtre na duchovnej ceste. Šablóny vedomia v inkubátore systému. Ako sa oslobodiť z okov systému a získať duchovnú Lásku a skutočné šťastie.

O duchovnej blahodati

Rozhovor moderátorky Tatiany s Igorom Michajlovičom Danilovom. O Božej Láske, o tom, ako sa hromadí a získava. Skúsenosti pocitového vnímania. Čo je to duchovná blahodať? Ako ju dosiahnuť? Prečo ju ľudia strácajú, upadajú do skleslosti? Ako sa aktivuje vedomie pri rozhodnutí človeka ísť duchovnou cestou? Ako nájsť skutočný Život vo vnútri seba? Ako môžeme, prostredníctvom jednoduchých nástrojov, precítiť reálnosť duchovného sveta a urobiť voľbu?

Vedomie – nástroj diabla

Prvé kroky na ceste k duchovnému svetu – je poznanie seba, študovanie svojho vedomia, ako ono funguje. Ako vedomie vytvára konflikt v ľudskej bytosti, zášť a nezhody medzi ľuďmi? Čo hovorí vedomie a čo cíti Osobnosť? Príklady zo života. Rodina a vzťahy s blízkymi. Bežná náboženská manipulácia a ateizmus. Ako pracuje diabol (systém) cez vedomie blízkych ľudí, ateistov, veriacich, vedcov, ľudí, ktorí idú po duchovnej ceste? Ako prestať byť bábkou v jeho sieti manipulácii a programov?

Prvé kroky k duchovnému svetu. Skúsenosti a prax. Čo je to láska k Bohu? Čo cíti Osobnosť? Čo je to sila Boha? Otázky a odpovede. Praktické skúsenosti účastníkov z rôznych krajín.

Sekty – podraz od vedomia

Ako systém vytvára sekty v protiváhe k duchovným znalostiam? Ako vypočítava svoj vplyv na dlhé roky existencie, programujúc ľudí preň výhodnými postojmi, podvádzajúcich falošnými nádejami? Ako systém skrze vedomie zamieňa ich túžbu po duchovnom rozvoji na duchovnú degradáciu, na neustále utrpeníe cez súperenie pýchy a alfa-dôležitosti, na slúženie systému? Ako ľudia premieňajú duchovnú cestu na mágiu?

Boh je jeden. ALLATRA zjednocuje! 25. februára 2018

Koordinačné centrum MSH „ALLATRA“ navštívilo 25. februára viac ako 1 000 ľudí rôznych vierovyznaní, národností a veku. Vyjadrenia ľudí o podstate jediného duchovného Zrna všetkých náboženstiev, ich pochopenia, odhalenia a inšpirácie, ich duchovná cesta, družba a zjednotenie do jednej veľkej ľudskej rodiny. Pre všetkých ľudí dobrej vôle je Boh v skutočnosti Jeden, nezávisle od vierovyznania. Jeden je aj jazyk komunikácie ľudí – je to jazyk duchovnej Lásky, hlbokých pocitov, kde niet miesta pre rozdelenia od vedomia. Čo zjednocuje ľudí nezávisle od veku, miesta bydliska, národnosti, vierovyznania, sociálneho postavenia? Interview s ľuďmi z rôznych krajín sveta a rôznych kontinentov.

Vstup do astrálu. Reálny experiment

Vedomie sa dohaduje v hlavách ľudí, či existuje taký jav, ako je vstup do astrálu a čo to je paranormálny fenomén. Materialistom vedomie vnucuje pochybnosti, hovorí, že toto neexistuje, vyčerpáva ich primitívnymi argumentami fragmentárneho (neúplného) vnímania. Idealistom, okultistom, extrasenzorikom vnucuje halucinácie a núti ich veriť iluzórnym obrázkom vedomia, presviedča ich o všemohúcnosti nadprirodzených síl materiálneho jemného sveta, napomáha pestovaniu egoizmu a mánie velikášstva. A len jednotlivci, tí, ktorí skutočne vedia o tomto fenoméne nielen z počutia, chápu jeho podstatu a používajú ho v praxi bez zbytočného zhonu a záhaľky vedomia.