Usmrtenie na diaľku. Vzkriesenie mŕtveho

18+

To je viac než extrasenzorický vplyv na človeka prostredníctvom fotografie alebo videá. Ide o mechanizmus pôsobenia na živý objekt vo vzdialenosti 300 km od operátora.

Šokujúci experiment vykonaný na živom tvorovi (domácej hydine), ktorý odpovedá na otázku metafyziky, či je možné odobrať život na diaľku a potom ho navrátiť späť. Experiment zo série cyklov relácií („Neviditeľný svet“, „Samovražda. Posmrtný osud“) o študovaní vplyvu neviditeľného sveta na človeka, o zvláštnostiach práce rôznej „hávede“, možnostiach a spôsoboch vplyvu kandukov na diaľku.

Samovražda. Posmrtný osud

Šokujúca relácia, odhaľujúca pravdu o samovraždách, smrti a prechodných stavoch. Príbehy svedkov. Samovražda v aute. Prečo hynú nevinné deti, mládež, psychicky zdraví ľudia, vôbec nerozmýšľajúci o samovražde? Kvôli akým príčinám ľudia nepozorujú informačné zámeny a deštruktívne vklady vo svojom vedomí? Pre koho je výhodné popularizovať vo svete deštruktívne filmy, piesne, knihy, mládežnícke subkultúry, samovražedné animované filmy, kvesty a počítačové hry?

Neviditeľný svet

Tento film obsahuje odpovede na mnohé otázky o neviditeľnom svete, s ktorým sa každý človek bežne stýka.

Čo nevidia ľudia? Koho napájajú svojou pozornosťou a negatívnymi emóciami? Zakázaná téma vo vede – jemnohmotné bytosti: skyfish-e, plazmoidy, tiene, inkubusy, subosobnosti. Pravda o lucídnych snoch, exorcizme (vyháňaní besov) a jeho dôsledkoch. O skutočnostiach posmrtného osudu. Rozprávanie očitých svedkov o paranormálnych a nadprirodzených javoch. Cenné praktické rady čo robiť v takých situáciách a ako sa ochrániť pred zasahovaním z oného sveta.

Hľa, prichádza. It is coming

Neodvratnosť hroziacich vážnych klimatických zmien, globálnosť a mohutnosť ktorých dnes možno pozorovať po celej planéte, stavia každého pred hranicu osobnej voľby. Už v najbližšej dobe sa TO dotkne každého!

Neznáma história minulosti, poznanie ktorej dá pochopenie zajtrajšieho dňa (cyklus sa opakuje). Medzinárodné iniciatívy spoločenského hnutia „ALLATRA“. Projekt „JEDINÉ ZRNO“ – spoločné dielo, ktoré pokračuje v zjednocovaní mnohých ľudí na planéte, nezávisle na národnosti a vierovyznaní.

Unikátny vplyv na krv. Experiment PYRAMÍDA

V tomto dokumentárnom filme je vykonaný nezvyčajný experiment pôsobenia na ľudskú krv, pomocou prístroja „PYRAMÍDA“. Čím sa líši chorý človek od zdravého? Aké je tajomstvo omladnutia a starnutia organizmu? Jedinečné informácie, ktoré dokonca predstihli aj modernú vedu, sú uvedené v starovekom traktáte „Omnipotence“ (Všemocnosť), vrátane poznatkov o ľudskom zdraví, skutočnej histórii ľudstva, viditeľnom a pre človeka neviditeľnom svete, o tieňoch, ktoré niekto riadi. O autorovi traktátu „Omnipotence“ (Všemocnosť), šejkovi Mir-Saïd-Berekem, ktorý bol duchovným učiteľom v XIV. – XV. storočí slávneho ázijského vládcu a dobyvateľa Timura (Tamerlána).

Stretnutie účastníkov MEDZINÁRODNÉHO HNUTIA ALLATRA s Igorom Michajlovičom Danilovom

Stretnutie účastníkov medzinárodného spoločenského hnutia ALLATRA s Igorom Michajlovičom Danilovom. Úprimný rozhovor o tom, s čím sa človek stretáva na duchovnej ceste, ako prekonáva odpor systému, svojho nevraživého vedomia, mnohopočetnosť dotieravých myšlienok, obrazov a postojov. Odpovede na životne dôležité otázky ohľadom práce na sebe, odhalenie a pochopenie mechanizmov práce vedomia, charakteristiky Života Osobnosti.

Človek narušuje zákony fyziky. Nadprirodzený experiment „PYRAMÍDA“

Senzačné výskumy vedomia mimo telo! Unikátne experimenty s využitím najnovšieho experimentálneho zariadenia s pyramidálnym korpusom, ktorý nemá vo svete obdobu. Vedecko-experimentálny prístroj „PYRAMÍDA“ odhaľuje kolosálne možnosti výskumu fenoménov vedomia a Osobnosti (ako pozorovateľa mimo telo) a tiež produkciu potenciálu, vyvolávajúceho nadprirodzené schopnosti človeka.

Vedomie a osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne živému

Toto je živý rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom. Toto je živá kniha. Toto je počiatok globálnych udalostí, ktoré sa budú neodvratne rozvíjať ďalej. Je to dôsledok toho, čo sa stalo 21. decembra 2012. Toto je nasledujúci krok po knihe „AllatRa“.

Odhalenie systému. Znalosti stratené v stáročiach. Nástroje, vďaka ktorým dokážu mnohí ľudia získať skutočnú Slobodu od zotročenia systému, pôsobiaceho skryto cez vedomie. Jedinečné skúsenosti a prax dotyku s Duchovným Svetom. Živý rozhovor pre tých, ktorí sa chcú stať súčasťou Nekonečného Sveta.

Život

Unikátny program s Igorom Michajlovičom Danilovom, ktorému možno rozumieť aj bez slov. Jednoducho ŽIVOT!
O svete, spoločnosti a človeku si môžete prečítať v encyklopédii prapôvodných Vedomostí – „AllatRa“:

Šanca na hrane

Hodnota života na pokraji udalostí meniacich svet. Aká katastrofa hrozí ľudstvu? Čo sa udeje v najbližších  rokoch? Akým problémom s prežitím bude čeliť prevažná väčšina v súčasnosti žijúcich ľudí?

Ani jedna  zbraň našej doby (ani tá najperspektívnejšia) nedokáže zastaviť klimatickú katastrofu, ktorá ohrozuje  ľudstvo. Čo bude potom? Jedna erupcia na Slnku – a všetky elektonické úspory v okamihu zmiznú.