Hľa, prichádza. It is coming

Účastníci relácie: Igor Michajlovič Danilov, Igor Vladimírovič Naumec, Anna Dubrovskaja, Andrej Kovtunov.

Neodvratnosť hroziacich vážnych klimatických zmien, globálnosť a mohutnosť ktorých dnes možno pozorovať po celej planéte, stavia každého pred hranicu osobnej voľby. Už v najbližšej dobe sa TO dotkne každého!

Neznáma história minulosti, poznanie ktorej dá pochopenie zajtrajšieho dňa (cyklus sa opakuje). Medzinárodné iniciatívy spoločenského hnutia „ALLATRA“. Projekt „JEDINÉ ZRNO“ – spoločné dielo, ktoré pokračuje v zjednocovaní mnohých ľudí na planéte, nezávisle na národnosti a vierovyznaní.

Informovanie o tých hroziacich katastrofických prírodných procesoch, ktoré sa v najbližšej dobe stanú realitou pre určité štáty a kontinenty.

Čo si ty dnes urobil pre to, aby si mal ty a tvoji príbuzní a blízki šancu prežiť zajtrajší deň?

Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“.

Oficiálna stránka medzinárodného sociálneho výskumného projektu „JEDINÉ ZRNO“: edinoezerno.allatra.org
Oficiálny email projektu „JEDINÉ ZRNO“: edinoezerno@allatra.org