Šanca na hrane

Hodnota života na pokraji udalostí meniacich svet. Aká katastrofa hrozí ľudstvu? Čo sa udeje v najbližších  rokoch? Akým problémom s prežitím bude čeliť prevažná väčšina v súčasnosti žijúcich ľudí?

Ani jedna  zbraň našej doby (ani tá najperspektívnejšia) nedokáže zastaviť klimatickú katastrofu, ktorá ohrozuje  ľudstvo. Čo bude potom? Jedna erupcia na Slnku – a všetky elektonické úspory v okamihu zmiznú. Čo ďalej?

Akou dôležitou sa stane hodnota života v podmienkach dramatickej globálnej  zmeny klímy na planéte. Klimatický apartheid spotrebiteľskej spoločnosti: prečo sa stále zachraňuje  majetok boháčov namiesto života detí a ostatných ľudí? O čom hovoria očití svedkovia klimatických udalostí a o čom mlčia svetové médiá? Ako sa menia hodnoty  človeka v podmienkach náhlych zmien v osude ľudstva, ktoré stavajú jeho existenciu na pokraj prežitia? A tiež:

Prečo sa rúcajú svetonázorové „piliere“ materiálneho sveta?

Prečo sa stráca zdravie,  dokonca u detí?

Čo sa deje s prírodou?

Prečo ľudia bojujú o synonymá?

K akej hranici sa nezadržateľne blíži dnešné ľudstvo?

Mali proroci pravdu ohľadne súčasnosti a akú šancu  na prežitie má ľudstvo?

Čo znamená stať sa Živým? Kto je to skutočný Človek?

Prečo ženu nazývali  strážkyňou Ohňa?

„Život – to je Láska.“ To je ten Oheň, ktorý sa nazýva Život. Veď je utkaný z Lásky, je utkaný zo šťastia. A čo ľudia nazývajú Životom? “

Prečo je práve teraz dôležité globálne zjednotenie svetového spoločenstva a účasť všetkých?