Neviditeľný svet

Rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom.

Tento film obsahuje odpovede na mnohé otázky o neviditeľnom svete, s ktorým sa každý človek bežne stýka.

Čo nevidia ľudia? Koho napájajú svojou pozornosťou a negatívnymi emóciami? Zakázaná téma vo vede – jemnohmotné bytosti: skyfish-e, plazmoidy, tiene, inkubusy, subosobnosti. Pravda o lucídnych snoch, exorcizme (vyháňaní besov) a jeho dôsledkoch. O skutočnostiach posmrtného osudu. Rozprávanie očitých svedkov o paranormálnych a nadprirodzených javoch. Cenné praktické rady čo robiť v takých situáciách a ako sa ochrániť pred zasahovaním z oného sveta.

Sloboda Osobnosti proti diktátu vedomia. Duchovná cesta, etapy formovania. Otázky a Odpovede. A mnohé iné v relácii „NEVIDITEĽNÝ SVET“.

Komentár účastníčky programu „Neviditeľný svet“ Taťjany Zinčenko, praktikujúceho psychológa, psychoterapeuta, kandidáta psychologických vied, rehabilitológa, člena profesnej psychoterapeutickej ligy Európskej asociácie psychoterapie:

„V tejto relácii zaznelo veľmi mnoho cenného o práci s ľuďmi, nachádzajúcimi sa v rôznych stavoch, ktoré súčasná psychoterapia a psychológia nemôžu objasniť. Igorom Michajlovičom sú poskytnuté veľmi dôležité znalosti o podstate javov nepreskúmaných fenoménov, ich príčine a následkoch. Sú to nielen rady, ale práve celé smery rozvoja vedy, kam sa možno posúvať, čo skúmať, čo vyšetrovať, teda aby to bola reálna pomoc ľuďom. No, to ako pre špecialistu.
A samozrejme, že veľmi veľa pre vlastný duchovný rozvoj. Hlavne je dnes moment, ktorý nejakým spôsobom zarezonoval s úprimnosťou – úprimná Láska. Ona znela počas celého rozhovoru ako červená niť. Že je veľmi dôležité byť úprimný vo svojej snahe, byť úprimný vo svojich motívoch, vo svojich cieľoch. Veď vedomím sa to neustále zamieňa. A dokonca sa niekedy človeku zdá, že aby sa zbavil akýchsi nutkavých myšlienok a podobne, vykonáva duchovnú praktiku. Ale ak to robí „kvôli tomu, aby sa zbavil“, to je koniec, niet tej čistoty, tej úprimnosti, tej Lásky. Pretože keď je človek v úprimnej Láske, tak u neho niet toho momentu „kvôli tomu, aby…“. Robí to iba tak, on sám je Láska, nemá žiadne iné ciele. Je to sebestačný stav. A že je to veľmi, veľmi dôležité. Pre mňa je to akýsi taký akcent a zrejme som mala v tejto rovine osobné zanedbanie. Preto je tento rozhovor pre mňa veľmi dôležitý, priam ako hlt čistej vody, čerstvého vzduchu.
Zo sály znelo veľmi veľa zaujímavých otázok. A pochopila som, že je to pre mňa tiež dôležité. Sme akoby jeden organizmus a všetci sme v nejakom takom jednom procese, hoci v rôznych etapách, ale skladá sa to ako puzzle, keď sa rôzni ľudia delia o svoje skúsenosti, kladú otázky z pozície svojej skúsenosti. A je to skutočne taká plodná komunikácia, neuveriteľne plodná. No a už nehovorím o tom, že rozhovor bol naplňujúci najsvetlejšími skutočnými pocitmi radosti, šťastia a Lásky. Obrovská vďaka všetkým, skutočne všetkým, všetkým do jedného, ktorí sa zúčastnili, ktorí kládli otázky, ktorí nekládli otázky, ktorí to organizovali, Igorovi Michajlovičovi za to, že sa podelil o svoje skúsenosti a znalosti. Veľká vďaka!“