Život

ŽIVOT.

Pravda je pre všetkých jedna.

Unikátny program s Igorom Michajlovičom Danilovom, ktorému možno rozumieť aj bez slov. Jednoducho ŽIVOT! 
O svete, spoločnosti a človeku si môžete prečítať v encyklopédii prapôvodných Vedomostí – „AllatRa“: