Vedomie a osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne živému

VEDOMIE A OSOBNOSŤ. Od vopred mŕtveho k večne Živému.

Toto je živý rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom. Toto je živá kniha. Toto je počiatok globálnych udalostí, ktoré sa budú neodvratne rozvíjať ďalej. Je to dôsledok toho, čo sa stalo 21. decembra 2012. Toto je nasledujúci krok po knihe „AllatRa“.

Odhalenie systému. Znalosti stratené v stáročiach. Nástroje, vďaka ktorým dokážu mnohí ľudia získať skutočnú Slobodu od zotročenia systému, pôsobiaceho skryto cez vedomie. Jedinečné skúsenosti a prax dotyku s Duchovným Svetom. Živý rozhovor pre tých, ktorí sa chcú stať súčasťou Nekonečného Sveta.

Sú tu dané nástroje nielen pre odolávanie Zlu v sebe, ale aj pre vnesenie sem, do tohto sveta, toho, čo tu tak dávno nebolo –  je to viac Lásky Božej, úprimnej, skutočnej, tej Slobody, ktorá ako svieže vody zmýva špinu a lož vedomia a hasí duchovný smäd Osobnosti. Živý rozhovor – to je KĽÚČ pre Osobnosť a CESTA premeny človeka z vopred mŕtveho na večne Živého.

PRAVDA odhaľujúca systém, MENIACA ŤA NAVŽDY! ​

V TOMTO ŽIVOM ROZHOVORE:

‒ praktické skúsenosti poznávania seba;

‒ čo je Osobnosť ako Duch;

‒ čím sa líšia autogénny tréning, meditácia a duchovná praktika;

‒ s čím sa stretávali Proroci;

‒ človek bol stvorený dvakrát;

‒ ako to bolo: „človek je stvorený podľa obrazu a podoby“;

‒ čo je to prvý hriech? Ty nie si hriešny!;

‒ vedomie ako nástroj systému;

‒ do 8. dňa sa človek ničím neodlišuje od zvieraťa;

‒ ako funguje systém, čo ľudia nevidia;

‒ ako systém hovorí s ľuďmi;

‒ úskoky a zámeny systému pri praktike: pokoj a sila;

‒ ako sa dotknúť Duchovného sveta: skúsenosti a prax;

‒ fyzika nadprirodzeného;

‒ jednota – nový formát spoločnosti a človeka;

‒ mágia vedomia, celá pravda o mágii;

‒ predpovede sa uskutočňujú: koniec a začiatok.

Textová verzia relácie v redakcii Anastasie Novych sa nachádza tu.

Preklady textovej verzie relácie do rôznych jazykov sveta sa nachádzajú na stránke  allatra-book.org.