Boh je jeden. ALLATRA zjednocuje! 25. februára 2018

25. februára 2018 sa v Koordinačnom centre Medzinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“ uskutočnilo stretnutie účastníkov hnutia z rôznych krajín sveta. Interview s Igorom Michajlovičom Danilovom v KC MSH „ALLATRA“.

Koordinačné centrum MSH „ALLATRA“ navštívilo 25. februára viac ako 1 000 ľudí rôznych vierovyznaní, národností a veku. Vyjadrenia ľudí o podstate jediného duchovného Zrna všetkých náboženstiev, ich pochopenia, odhalenia a inšpirácie, ich duchovná cesta, družba a zjednotenie do jednej veľkej ľudskej rodiny. Pre všetkých ľudí dobrej vôle je Boh v skutočnosti Jeden, nezávisle od vierovyznania. Jeden je aj jazyk komunikácie ľudí – je to jazyk duchovnej Lásky, hlbokých pocitov, kde niet miesta pre rozdelenia od vedomia. Čo zjednocuje ľudí nezávisle od veku, miesta bydliska, národnosti, vierovyznania, sociálneho postavenia? Interview s ľuďmi z rôznych krajín sveta a rôznych kontinentov.

Ľudia si vymieňali praktické skúsenosti, idey, nadšenie a všetci nachádzali spoločný jazyk na základe prapôvodných Znalostí, jediného zrna – ALLATRA.