Sloboda od diktatúry zvera vnútri teba

Jednoduché metódy práce so svojim vedomím, Prvé, úplne jednoduché kroky práce na sebe. Ako sa naučiť ovládať svoje vedomie a kontrolovať myšlienky? Ako sa zbaviť diktatúry vedomia a jeho dotieravých myšlienok? Ako sa naučiť ovládať svoju pozornosť? Ako nájsť samého seba? Ako v rodine komunikovať bez urážok a výčitiek? Ľudia si často mýlia Lásku s diktatúrou.

Čo je skutočná Láska? Ako prestať byť nešťastným a začať Žiť? Ako si vybrať Život namiesto smrti a Lásku namiesto trápení? Ako v sebe rozlíšiť Osobnosť- duchovnú zložku od vedomia- živočíšnu zložku človeka? Čo je duchovnosť Osobnosti? Z čoho pozostáva činnosť Osobnosti? Ako získať slobodu od zvera vo vnútri teba?

Ako v sebe rozvíjať Anjela? Jednoduché duchovné nástroje práce na sebe, ktoré sú dostupné a pochopiteľné pre každého z nás.

Účastníci relácie: Igor Michajlovič Danilov, Žanna, Taťjana