Od ateistu k svätosti

Odpovede na hlavné otázky ateistov, veriacich, kňazov, ľudí usilujúcich sa získať cestu skutočnej nesmrteľnosti. Čierne a biele. Čo je to skutočná nesmrteľnosť a ako ju dosiahnuť počas života bez sprostredkovateľov? Zvláštnosti práce vedomia, jeho fígle a filtre na duchovnej ceste. Šablóny vedomia v inkubátore systému. Ako sa oslobodiť z okov systému a získať duchovnú Lásku a skutočné šťastie.

V relácii je predstavený film „ATLANTÍDA. ELITA V HĽADANÍ NESMRTEĽNOSTI“. PRAVDA o pôvode elity v súčasnej ľudskej spoločnosti, ich hľadanie nesmrteľnosti. Elita – sluhovia Ela. História predpotopnej vysoko rozvitej civilizácie – Atlantídy, spomenutá v svetovom literárnom dedičstve Sumeru, Babylonu, Helady a tiež v mýtoch rôznych národov sveta. Vysoko rozvinuté technológie, boj o moc, klimatické zbrane, jadrová vojna dávnoveku, megality, jedinečné technológie predĺženia života za hranice druhu, nesmrteľnosť v tele pre vyvolených. Fakty a dôkazy. Ako sa ideológia potomkov Atlanťanov odrazila na súčasnom svetonázore ľudstva? História rozvoja sprisahania svetovej elity. PRUDKÁ A RÝCHLA ZMENA KLÍMY. Posledná hranica.