Klíma. Budúcnosť je teraz

Prudká zmena klímy. Čo musí vedieť každý? Ako prežiť zajtrajší deň? Relácia, kde sa ostro nastoľujú životne dôležité otázky o zmene klímy na planéte, o varovaniach pred nastávajúcimi udalosťami. Kataklizmy. Príčiny a následky. Prečo je živelných pohrôm stále viac, a ich sila rastie? Správa „O problémoch a dôsledkoch globálnej zmeny klímy na Zemi. Efektívne cesty riešenia daných problémov“ – udalosti, ktoré sa uskutočňujú na očiach.

Bod, z ktorého niet návratu, koľko zostalo? Si presvedčený, že zajtra sa tvoj život kruto nezmení a tvoja rodina nedoplní rady miliónov klimatických utečencov? Čo musí urobiť už dnes každý, aby sa zajtra nestal obeťou spotrebiteľskej spoločnosti a egoistického myslenia? Čo musia urobiť všetci teraz, aby sa vyhli neželanému osudu? Od teba závisí mnohé. Ako zmeniť chod udalostí?

Spoločnosť. Voľba a sloboda. Ako nemlčať? Spolu môžu ľudia mnohé! Ako nadobudnúť jednotu? Čo je to negatív vedomia a čo je to sloboda Osobnosti?

Aké je spojenie eschatológie, klimatológie, kozmických procesov s vektorom rozvoja celého ľudstva? Čo ľudia v skutočnosti môžu a o čom nehovoria náboženstvá? Reálne príklady jednoty ľudí na vnútornej spoločnej duchovnej osnove, ľudskosti a vzájomnej pomoci v súčasnej spoločnosti.

Kniha „AllatRa“. Anastasia Novych (stiahnuť):
allatra.tv/cs/book/anastasia-novykh-allatra

Hľa PRICHÁDZA. IT’S COMING:
https://allatra.tv/sk/video/it-is-coming 

Zpráva „PRAPŮVODNÍ FYZIKA ALLATRA“:
allatra.tv/cs/book/iskonnaja-fizika-allatra

Oficiálne stránky mezinárodného spoločenského hnutia „ALLATRA“:
allatra.org/cs

Email ALLATRA TV: info@allatra.tv