Volanie Mahdího

Relácia „Volanie Mahdího“ s Igorom Michajlovičom Danilovom je skutočne epochálna relácia, odhaľujúca podstatu duchovnej cesty človeka skrze krásu a čistotu duchovných zŕn, obsiahnutých v islame, ktoré ako veľký oceán zjednocujú vo svojom základe nesmiernu hĺbku tohto duchovného nevysychajúceho prameňa.

Pravda je pre všetkých jedna a duchovné zrná, rozosiate v rôznych náboženstvách sveta, majú jednotné spoločné korene a práve Pravda je základom každého náboženstva…

Táto relácia je venovaná islamu a obsahuje odpovede na nasledovné otázky:

 • Čo je to Pravý islam.
 • Čo je zač človek, pochopenie o jeho mnohorozmernej konštrukcii.
 • V čom je zmysel života.
 • Čo je to Raj (al-džanna) a cesty jeho dosiahnutia.
 • Ako dosiahnuť duchovnú slobodu.
 • Čo je to horlivosť na ceste k Alahovi.
 • Iḥsān ako stav vyjadrenia úprimnej Lásky k Alahovi. O Láske Alaha k ľuďom, ktorí Ho milujú (zmienky v Koráne a hadísoch).
 • Chápanie výrazu „roztvorenie hrude“ (o striebornej niti).
 • Čo je stav „al-Ghaib“ a pojem „al-Lāhūt“, ktorý sa identifikuje s Božským svetlom a Svätým Duchom?
 • Čo znamená vyjadrenie „hranica Krajného Lotosu“?
 • Prečo sa v Koráne hovorí o tom, že islam – to je priama cesta k Bohu (Alahovi), o čom hovoril Prorok Mohamed (mier s Ním a požehnanie Alaha)?
 • Iblís (Satan) – nepriateľ pre človeka i ľudstvo.
 • Kvôli čomu Iblís našeptával Adamovi myšlienky o dosiahnutí „nepominuteľnej moci“.
 • Prečo sa v Koráne spomína, že Iblís zasadne na priamu cestu medzi človekom a Alahom a bude „dráždiť svojím hlasom“?
 • Odkiaľ vznikajú nutkavé myšlienky v hlave. Ako a kvôli čomu ich kontrolovať.
 • Čo je to práca na sebe.
 • Ako zvíťaziť nad svojím nafsom (egoizmom) a aké štádiá prekonáva človek v procese jeho zdolania.
 • Ako sa ochrániť pred podnecovaním Iblísa a šajtanov vo svojej hlave.
 • Čo je to Veľký a Malý džihád alebo osobný Armagedon človeka v kresťanstve…
 • Čo je to peklo (džahannam)?
 • Čo sa deje s človekom po smrti jeho fyzického tela. Opisy stavov „hriešnika“ (subosobnosti) v Koráne.
 • Čo je to Súdny deň (Posledný súd, Deň odplaty – al-Qiyāmah).

O čom hovoria rôzne znaky na dávnych mešitách. Proroctvá a zmienky o čase príchodu Imáma Mahdího (príchod Al-Qa’ima), o podstate Jeho príchodu a Jeho skutkoch v posledných dňoch (slová Proroka Mohameda [mier s Ním a požehnanie Alaha], zapísané v hadísoch). VOLANIE MAHDÍHO a Jeho spojenie s „dýchaním Slnka“? Prečo je príchod Mahdího znamením nástupu novej epochy? O sestrách Allat, o renesancii Veľkého slúženia a skutočnej dôstojnosti v človeku, o večnom Živote, o tom najlepšom, čo ŽIJE v duši každého.

Obsah „Volanie Mahdího“ (podľa časov)
 

03:08  Čo je to raj, al-džanna?

04:45  Problém Súdneho dňa

07:15 Čo nasleduje po skončení pozemského života?

07:50 O tom, že Duša sa usídľuje v človeku na ôsmy deň

08:23 Čo je to vedomie (prvotné, druhotné) a čo je to Osobnosť? Ako sú vzájomne spojené a v čom je rozdiel?

09:47  O Skutočnej slobode a Duchovnom oslobodení človeka.

10:22  Pravé chápanie toho, čo je to peklo, džahannam.

10:50 Čo je to subosobnosť?

15:00 Kto sa reinkarnuje? O znovuzrodení.

19:40 K akým udalostiam dôjde v čase Posledného Súdu?

20:40 Aký je zmysel prebývania človeka v tomto svete? V čom je jeho misia?

21:10 Čo očakáva pravoverného? A ako je ľudským umom zamenený opis Raja.

24:00 O tom, kto je to Anjel.

26:46 O ceste do Raja a o „vrchole, ktorý je ovenčený hranicou krajného Lotosu“

28:15 O najstaršej duchovnej praktike, ktorú chápali a chápu všetci svätí.

29:00 O najbližšej ceste k Alahovi, etapy pochopenia.

31:40 O tom, čím Iblís „zadržiava“ ľudí.

33:25 Ako má pracovať na sebe človek, idúci po duchovnej ceste.

34:40 Nafs.

35:10 Úprimná láska k Alahovi – Iḥsān.

36:13 Čo je to skutočná Láska.

39:00 O veľkom a malom džiháde.

43:27 O namaze.

46:30 O prvých krokoch na Duchovnej ceste.

48:10 O tom, kto je to moslim.

50:40 O tom diamante, ktorý do sveta priniesol Prorok (mier s Ním a požehnanie Alaha).

51:20 Islam – to je priama cesta.

52:50 O štyroch stranách energetickej konštrukcie človeka a ochrane pred šajtanom.

55:20 Chápanie toho, ako pôsobí Iblís, o povahe myšlienok, o šajtanoch.

57:20 Človek je Osobnosťou, Duchom, ktorý smeruje domov, k Alahovi.

57:35 O Duši, Osobnosti, „striebornej niti“ a o tom, čo stojí medzi Osobnosťou a Dušou.

59:35 Keď človek veľkú časť pozornosti venuje Duchovnému svetu, „strieborná niť“ sa stáva natoľko hrubšou, že šajtan ju nemôže „stisnúť svojou rukou“.

1:00:15 Ako vnútorné Svetlo „roztvára hruď“ človeka.

1:00:50 Čo je mnohobožstvo v súčasnom svete?

1:08:50 V dobe, kedy sa ajáty Koránu stanú prázdne, príde Ten, Kto obnoví Znalosti a ukáže priamu cestu – Imám Mahdí.

1:09:34 O zástave Imáma Mahdího a o znaku na Mahdího zástave.

1:12:07 O mene Mahdího.

1:13:13 Čo je to pravá rodina či sväté bratstvo?

1:14:00 O utajenom, stiesnenom stave (al-Ghaib) prebývania Imáma Mahdího vo svete.

1:16:43 „Kto si zamiluje Mahdího, tomu bude darovaný Raj“… O Láske ako moste, po ktorom musí prejsť každý veriaci do sveta nekonečného, večného.

1:17:30 Čo značí „príchod Mahdího“? Nástup Posledných časov.

1:20:08 Je povedané: „Ani jeden človek nesmie mať moc nad druhým človekom“.

1:22:33 O tom, čo je napísané v hadísoch…

1:27:25 Sú ľudia, ktorí cítia a počujú volanie Mahdího. Prichádzajú, aby sa postavili do Jeho radov.

1:28:03 O sakrálnej úlohe žien v tomto svete.

1:29:40 O volaní Imáma Mahdího.

1:36:38  Kto je Mahdí? Na jednoduchom príklade.

1:37:56 O obnove slúženia sestier Allat i rajských Záhrad.

1:38:53 Čo sú to rajské Záhrady?

1:41:51 Mahdí ako dýchanie Života.

1:43:42 O tom, čo je hodné človeka…

1:46:21 „Koho si Alah želá nasmerovať na priamu cestu, tomu roztvára hruď pre islam.“

 

Relácie s účasťou Igora Michajloviča Danilova: https://allatra.tv/sk/programs-with-im

Relácia «VEDOMIE A OSOBNOSŤ. OD VOPRED MŔTVEHO K VEČNE ŽIVÉMU» 
https://allatra.tv/sk/video/vedomie-a-osobnost

Kniha «Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne Živému»
https://allatra.tv/cs/book/vedomi-a-osobnost-kniha

OD ATEISTU K SVÄTOSTI https://allatra.tv/sk/video/od-ateistu-k-svatosti

SLÚŽENIE https://allatra.tv/sk/video/sluzenie