Slúženie

O SLÚŽENÍ BOHU vo vyššom ponímaní a o zmysle života človeka. Ako sa z mŕtveho stať ŽIVÝM? Čo je to Spasenie a čo je to Slúženie? Čo je to Duchovný Svet, kde vládne Láska, harmónia a sloboda? Bod zrodu všetkých udalostí, ako sa to deje? Na akej hrane stojí súčasné ľudstvo? Neslýchané kataklizmy posledných dní. Čo je to Posledný Súd? Aké proroctvá posledných dní spomínajú sväté písma? Očakávanie v týchto dňoch príchodu Utešiteľa – v kresťanstve, Imáma Mahdí – v islame, Maitréu – v budhizme a posla od Boha – v iných náboženstvách. Zmienky v proroctvách o Jeho príchode, o Jeho činoch, o Božom vojsku, o zlatom tisícročí. O sestrách ALLAT. Mariánske slúženie, Sofijské slúženie, o významnej úlohe žien v slúžení Duchovnému Svetu. GELIARI a ich slúženie Bohu. Najvyššia oddanosť Duchovnému Svetu a chápanie celej podstaty a dôležitosti slúženia Bohu.

A tiež:

Špekulácie systému, jeho zámeny duchovných hodnôt. Aké otázky kladú adepti rôznych náboženstiev svojim guruom, pastierom, kňazom? Prečo sú štáty rôzne, vierovyznania rôzne, ale otázky a odpovede na ne v podstate rovnaké? Prečo ľudia nechápu, čo je to Boh, keď sa k Nemu ľudia obracajú s otázkami osobných, intímnych vzájomných vzťahov s inými ľuďmi? Prečo vedomie obmedzuje samotné pochopenie Lásky na bezpodmienečné podriadenie? Prečo len jednotky manželských párov žijú v harmónii? Prečo vznikajú hádky, škandály, neustále dominovanie jedného človeka nad druhým? Aká je príčina prvotnej hádky dvoch ľudí? Ako pôsobí neviditeľná strana, aby cez myšlienky rozhádala ľudí navzájom? Skryté pôsobenie vedomia. Ako v jednom a tom istom čase prichádza ľuďom jedna a tá istá myšlienka? Čo sú to skutočné pocity? Čo je to skutočná Láska a prečo je pre systém hrozbou? Ako systém nad tým špekuluje, podhadzujúc emócie? Prečo sú emocionálne výtrysky „krmivom“ pre vedomie a systém?

Skúmanie vedomia. Prečo vedomie nevníma pocitové vnímanie? Prečo vedomie vidí všade „nepriateľov“, prečo „ho všetci musia počúvať“ a nerozmýšľať o Bohu? Odkiaľ sa v hlave objavujú myšlienky: „ja to tak chcem“, „tak som povedal“ atď.? Ako vzniká diktatúra démonov v hlave? Ako vyhnať démona z človeka, dôležité zvláštnosti tohto procesu. Prečo vedomie núti iba čakať a dúfať, ale nič nerobiť pre duchovné spasenie samého seba?

Experiment – ako sa možno presvedčiť na vlastnom príklade, že vedomie skresľuje podstatu toho, čo povedali iní? Ako časom dochádzalo k zámenám duchovných znalostí?

Kto skresľuje duchovné zrná v náboženstvách – anjel, ktorý v človeku rezonuje s pravými znalosťami a smeruje Domov (do Duchovného Sveta), alebo sú skresľované satanom, ktorý sa v človeku stará o materiálne, pozemské bohatstvo a moc? Komu v skutočnosti patrí moc v tomto svete v zhode s posvätnými písmami rôznych náboženstiev?

Čo je to víťazstvo nad sebou? Ako Proroci rôznych náboženstiev víťazili v sebe nad svojím vedomím, ako ho prevychovávali? Prečo musel ísť nevinný Ježiš Kristus, Syn Boží, do púšte, pôstiť a modliť sa? Prečo Ježiša nazývali aj synom človeka, aj Synom Božím?

Prečo ľudia žijú pod diktátom Živočíšneho rozumu? Dôvody, prečo sa človek usiluje o moc v tomto svete? Prečo sa človek usiluje vlastniť, ovládať a mať? Na čom sú postavené modlitby materiálnej roviny (mať vynikajúce zdravie, disponovať mocou, želať si pozemské) a komu sú v skutočnosti určené? Prečo sa v súčasnom svete v každom náboženstve jeho duchovní viac starajú o rozšírenie svojej náboženskej organizácie a rozšírenie svojej moci, ako o hromadenie Lásky Božej? Prečo máme kopu náboženstiev a jednako tisíce rokov ľudia zabíjajú jeden druhého?

O klimatických zmenách na Zemi. O dôležitosti medzinárodnej spolupráce a zjednotenia ľudí na planéte na prahu globálnych katakliziem. O podstate hnutia „ALLATRA“ a význame činnosti jeho členov z rôznych krajín sveta.

Odkazy na filmy:

Relácie s účasťou Igora Michajloviča Danilova: https://allatra.tv/sk/programs-with-im

Relácia „VEDOMIE A OSOBNOSŤ. OD VOPRED MŔTVEHO K VEČNE ŽIVÉMU“ https://allatra.tv/sk/video/vedomie-a-osobnost

Kniha „Vedomie a Osobnosť. Od vopred mŕtveho k večne Živému“ https://allatra.tv/cs/book/vedomi-a-osobnost-kniha

„OD ATEISTU K SVÄTOSTI“ https://allatra.tv/sk/video/od-ateistu-k-svatosti

„Prichádza to. It is coming“ https://allatra.tv/sk/video/it-is-coming

Anastasia Novych. Kniha „AllatRa“ https://allatra.tv/sk/book/anastasia-novych-allatra

Oficiálna stránka ALLATRA TV: https://allatra.tv/ allatra.tv/sk

Pošta: info@allatra.tv, cz@allatra.tv