Ilúzia a cesta

Jedinečný rozhovor s Igorom Michajlovičom Danilovom.

Tento program je venovaný otázkam sebazdokonaľovania človeka na ceste k Bohu. Prečo človek stráca veľa času premýšľaním o tom, ako sa duchovne rozvíja, pritom v skutočnosti nepostupuje vpred na ceste sebazdokonaľovania? Ako vedomie klame osobnosť, aby pritiahlo jej pozornosť? Aké sú zámeny, ktoré človeku ponúka vedomie? Vysvetlenie na obraznom príklade divadla tieňov – hercov a diváka. Prečo je nutné obdobie jedného roka, aby sa človek zbavil svojich šablón (démonov), ktoré mu len prinášajú utrpenie? Čo si predstaviť pod pojmom – kontakt s duchovným svetom? Ako dosiahnuť celistvosti a zmierenie so sebou samým, s Bohom? Čo je to zodpovednosť a čo služba duchovnému svetu? Na tieto a mnoho ďalších otázok nájdete odpovede v relácii „Pravda je pre všetkých jedna“.

O svete, spoločnosti a človeku si môžete prečítať v encyklopédii prapôvodných Vedomostí – „AllatRa“:​