Sex a duchovná cesta

Dobre či zle je venovať sa sexu? Sex, to je láska alebo telocvik? Čo je to sexuálna energia? Flirt, sex, moc – diktatúra obrazov? Čo je to počestnosť? Čo je to celibát? Ako systém človeku vnucuje klamlivé pocity? Prekáža sex na duchovnej ceste?

Záhadná ženská podstata. Žena ako zdroj sily, plodiaca život. Prečo ženu donútili zabudnúť, že je matkou? Prečo sa v minulosti hovorilo, že žena je o štyridsať krokov bližšie k raju, ako muž? Vnútorný oheň Lásky, ako sa produkujú sily Allatu?

Čo nevie muž o svojej podstate a podstate ženy? Prečo sa muži usilujú o nesmierne bohatstvo a moc? Čo leží v základe náhlych zmien nálady, prianí a túžob? Načo muži potrebujú moc nad ženami?

ŽENSKÉ SKUPINY V HISTÓRII ĽUDSTVA.

SESTRY ALLAT – nebeské vtáky, duchovné dedičstvo a skutočné bohatstvo ľudstva. Prečo sestry Allat nazývali nebeskými vtákmi a prečo ich v minulosti hlboko uctievali? Prečo v dejinách ľudstva v určitom období nebolo vojen a násilia? Allatchjara ako pomocníčky sestier Allat. V dôsledku čoho došlo k úpadku duchovného rozvoja ľudstva?

O Sofijskej skupine Templárov. V čom spočívala nezdolateľná moc a tajná sila Rádu Templárov? V čom tkvel historický omyl Templárov?

Senzačný list významného bohoborca. Čo sa deje s tými, ktorí kladú odpor duchovným silám a aký to môže mať následok pre spoločnosť? Čo sa skrýva za homosexualitou?

Prečo je v poslednej dobe pozorovaná vo svete tendencia zníženia sexuálnej aktivity medzi ľuďmi? Prečo sa rodia deti s oneskorením vývoja? Prečo sa vyskytuje „syndróm celibátu“? Posledné časy. Varovania dávnych o príchode Anjela Apokalypsy. Čas voľby a prijatia rozhodnutia. Komu slúžiš ty?