KNIHY

„Pre dušu, ktorá je plná túžby nie je nič nemožné.“ 

Rigden Djappo

Anastasia Novych

Anastasia Novych je ruská spisovateľka, výtvarníčka, autorka série kníh s názvom Sensei zo Šambaly. Ďalšie informácie o autorke, jej životopis a ani iné osobné údaje nie sú známe. V našej modernej dobe plnej reklamy je táto skutočnosť priamo neuveriteľná.

Igor Michajlovič Danilov

Igor Michajlovič Danilov - akademik, profesor, lekár, vedеc, všestranne vzdelaný človek, autor mnohých vynálezov a unikátne metódy vertebrorevitologie. Známy špecialista na ochorenia chrbtice pôsobí tiež v zahraničí, kde používa nechirurgickou metódu liečby a odstránenie vysunutej medzistavcovej platničky.

OBRAZY ANASTASIE NOVYCH

Vedomie – nástroj diabla

Prvé kroky na ceste k duchovnému svetu – je poznanie seba, študovanie svojho vedomia, ako ono funguje. Ako vedomie vytvára konflikt v ľudskej bytosti, zášť a nezhody medzi ľuďmi? Čo hovorí vedomie a čo cíti Osobnosť? Príklady zo života. Rodina a vzťahy s blízkymi. Bežná náboženská manipulácia a ateizmus. Ako pracuje diabol (systém) cez vedomie blízkych ľudí, ateistov, veriacich, vedcov, ľudí, ktorí idú po duchovnej ceste? Ako prestať byť bábkou v jeho sieti manipulácii a programov?

Prvé kroky k duchovnému svetu. Skúsenosti a prax. Čo je to láska k Bohu? Čo cíti Osobnosť? Čo je to sila Boha? Otázky a odpovede. Praktické skúsenosti účastníkov z rôznych krajín.

Čítaj ďalej »
Sekty – podraz od vedomia

Ako systém vytvára sekty v protiváhe k duchovným znalostiam? Ako vypočítava svoj vplyv na dlhé roky existencie, programujúc ľudí preň výhodnými postojmi, podvádzajúcich falošnými nádejami? Ako systém skrze vedomie zamieňa ich túžbu po duchovnom rozvoji na duchovnú degradáciu, na neustále utrpeníe cez súperenie pýchy a alfa-dôležitosti, na slúženie systému? Ako ľudia premieňajú duchovnú cestu na mágiu?

Čítaj ďalej »
Boh je jeden. ALLATRA zjednocuje! 25. februára 2018

Koordinačné centrum MSH „ALLATRA“ navštívilo 25. februára viac ako 1 000 ľudí rôznych vierovyznaní, národností a veku. Vyjadrenia ľudí o podstate jediného duchovného Zrna všetkých náboženstiev, ich pochopenia, odhalenia a inšpirácie, ich duchovná cesta, družba a zjednotenie do jednej veľkej ľudskej rodiny. Pre všetkých ľudí dobrej vôle je Boh v skutočnosti Jeden, nezávisle od vierovyznania. Jeden je aj jazyk komunikácie ľudí – je to jazyk duchovnej Lásky, hlbokých pocitov, kde niet miesta pre rozdelenia od vedomia. Čo zjednocuje ľudí nezávisle od veku, miesta bydliska, národnosti, vierovyznania, sociálneho postavenia? Interview s ľuďmi z rôznych krajín sveta a rôznych kontinentov.

Čítaj ďalej »

NAŠI PRIATELIA